Lugejaks registreerimine

Raamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb ennast raamatukogus kohapeal lugejaks vormistada. Lugejaid teenindatakse Sindi Linnaraamatukogus isikut tõendava dokumendi alusel. ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta ning seda saab teha raamatukogus kohapeal.

Lisaks annab alla 7-aastastele lastele ja noortele teavikute laenamise õiguse lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal. Nõusolek vormistatakse ühekordselt ning kehtib raamatukogus kuni isiku 7-aastaseks saamiseni. Nõusoleku vormi saab välja printida SIIT või täita raamatukogus kohapeal.

Vt ka Sindi Linnaraamatukogu kasutamise eeskirja.